Home

Nieuws

  • Lidmaatschap Camelot bij de VLBN opgeschort

    29 december 2020
    Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Leegstandbeheerders Nederland (VLBN) op 23 december 2020 is met meerderheid van stemmen besloten om het lidmaatschap van leegstandbeheerder Camelot voor onbepaalde tijd op te schorten. Aanleiding voor dit besluit was het artikel in de NRC van zaterdag 19 december jl. met als titel “De top halen met harteloze verhuur”.Lees meer
  • Corona virus

    25 maart 2020
    De VLBN vertegenwoordigt als branchevereniging de belangrijkste leegstandbeheerders in Nederland die samen circa driekwart van alle bewoning op basis van bruikleen in Nederland verzorgen. De leden staan voor een kwaliteitsniveau dat maatgevend is voor de hele sector en zijn zich ten volle bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid onder de bijzondere omstandigheden waarin we ons allemaal bevinden. In dat opzicht is ons standpunt belangrijk voor de positionering van de sector in het debat met de minister of met de Tweede Kamer.Lees meer