Een stukje historie

De oorsprong van de VLBN ligt bij de invoering van de Wet Kraken en Leegstand in oktober 2010, waarin kraken een strafbaar feit werd en proactief leegstandbeheer het uitgangspunt. Om de overheid en politiek een gedegen gesprekspartner uit de markt te bieden om deze wet en alle regelgeving die daaruit voortkwam te toetsen, werd de VLBN in november 2009 opgericht als vereniging. Haar eerste wapenfeit was het oprichten van een onafhankelijk keurmerk voor de branche, het Keurmerk Leegstandbeheer, tegelijk met de invoering van de wet.

In de afgelopen dertig jaar ontwikkelde leegstandbeheer zich tot een volwaardige bedrijfstak die in verschillende behoeften voorziet. Vastgoedeigenaren, mensen met een tijdelijke, woon- en werkbehoefte en de overheid vinden elkaar in een transparante regeling voor leegstandbeheer, waarbij het tijdelijk invulling geven aan ongebruikt vastgoed het uitgangspunt is.

Na gedegen overleg met het Rijksvastgoedbedrijf, het Keurmerk Leegstandbeheer (KLB) en het Ministerie van Wonen heeft de VLBN in haar Algemene Ledenvergadering van 25 november 2016 besloten zichzelf te transformeren van een relatief kleine vereniging met zes leden, naar een volwaardige brancheorganisatie die openstaat voor alle KLB gecertificeerde bedrijven.