Succesvolle VLBN-Kennissessie ism NexaVelo Advocaten

Verenigingsmanager VLBN
04 april 2024

Is het bruikleen of huur?! En wat is precies het verschil voor de wet. Daarover wisselden de leden van de Vereniging Leegstandbeheerders Nederland (VLBN) tijdens een kennissessie van gedachten.

De drie partners van gastheer NexaVelo Advocaten lichtten vanuit hun pand in Utrecht aan de hand van een aantal casussen, het arrest van de Hoge Raad van 2 juni 2023 en het feit dat kraken bij wet verboden is, de dagelijkse praktijk toe.

In open setting wisselden de leden van gedachten en brachten waardevolle informatie in. Een uitstekende avond in het kader van continue verdere professionalisering van de leegstandbeheersector.

De Vereniging Leegstandbeheerders Nederland (VLBN) organiseert vier keer per jaar een kennissessie voor haar leden over onderwerpen direct gerelateerd aan de praktijk.